Anmälan'; if ($_GET['cmd'] == "skicka") { $runda = mysql_real_escape_string($_POST['runda']); $lagnamn = mysql_real_escape_string($_POST['lagnamn']); $kon = mysql_real_escape_string($_POST['kon']); $p1fornamn = mysql_real_escape_string($_POST['p1fornamn']); $p1efternamn = mysql_real_escape_string($_POST['p1efternamn']); $p1personnummer = mysql_real_escape_string($_POST['p1personnummer']); $p1email = mb_strtolower(mysql_real_escape_string($_POST['p1email'])); $p1emailbekrafta = mb_strtolower(mysql_real_escape_string($_POST['p1emailbekrafta'])); $p1adress = mysql_real_escape_string($_POST['p1adress']); $p1postnummer = mysql_real_escape_string($_POST['p1postnummer']); $p1ort = mysql_real_escape_string($_POST['p1ort']); $p1mobilnummer = mysql_real_escape_string($_POST['p1mobilnummer']); $p1hemnummer = mysql_real_escape_string($_POST['p1hemnummer']); $betalnr = $runda.preg_replace('/\D/', '', $p1personnummer); $regdatum = date("Y-m-d"); if ($runda == "12f") { $antal = mysql_real_escape_string($_POST['antal']); $p2fornamn = mysql_real_escape_string($_POST['p2fornamn']); $p2efternamn = mysql_real_escape_string($_POST['p2efternamn']); $p2mobilnummer = mysql_real_escape_string($_POST['p2mobilnummer']); $p2personnummer = mysql_real_escape_string($_POST['p2personnummer']); $p2email = mb_strtolower(mysql_real_escape_string($_POST['p2email'])); $p2emailbekrafta = mb_strtolower(mysql_real_escape_string($_POST['p2emailbekrafta'])); $barn1fornamn = mysql_real_escape_string($_POST['barn1fornamn']); $barn2fornamn = mysql_real_escape_string($_POST['barn2fornamn']); $barn3fornamn = mysql_real_escape_string($_POST['barn3fornamn']); $barn1efternamn = mysql_real_escape_string($_POST['barn1efternamn']); $barn2efternamn = mysql_real_escape_string($_POST['barn2efternamn']); $barn3efternamn = mysql_real_escape_string($_POST['barn3efternamn']); } //Gör om personnummer till korrekt format $p1personnummer = preg_replace("/[^0-9]/", '', $p1personnummer); if (strlen($p1personnummer) == 12) { $p1personnummer = substr($p1personnummer, 2); } if (strlen($p1personnummer) == 10) { $p1personnummer = substr_replace($p1personnummer,'-',-4,0); } $p2personnummer = preg_replace("/[^0-9]/", '', $p2personnummer); if (strlen($p2personnummer) == 12) { $p2personnummer = substr($p2personnummer, 2); } if (strlen($p2personnummer) == 10) { $p2personnummer = substr_replace($p2personnummer,'-',-4,0); } //Kontroll att fält är ifyllda if (empty($runda)) { $errors['runda'] = 'Du har inte valt någon runda.'; } if (empty($kon)) { if ($runda == "61" || $runda == "106") { $errors['kon'] = 'Det är obligatoriskt att ange kön på vald runda.'; } } if (is_numeric($p1fornamn) || strlen($p1fornamn) < "2" || strlen($p1fornamn) > "20") { $errors['fornamn'] = 'Du har skrivit in förnamn fel.'; } if (is_numeric($p1efternamn) || strlen($p1efternamn) < "2" || strlen($p1efternamn) > "20") { $errors['efternamn'] = 'Du har skrivit in efternamn fel.'; } if (strlen($p1adress) < "2" || strlen($p1adress) > "45") { $errors['adress'] = 'Du har skrivit in adress fel.'; } $p1postnummer = preg_replace('/\s+/', '', $p1postnummer); if (!is_numeric($p1postnummer) || strlen($p1postnummer) != "5") { $errors['postnummer'] = 'Postnummret får endast innehålla fem siffror.'; } if (strlen($p1personnummer) < "11" || strlen($p1personnummer) > "11") { $errors['personnummer'] = 'Felaktigt personnummer. Saknar du svenskt personnummer kontaktar du oss på mejlen nedan.'; } if (is_numeric($p1ort) || strlen($p1ort) < "1" || strlen($p1ort) > "25") { $errors['ort'] = 'Du har skrivit in ort fel.'; } if (strlen($p1mobilnummer) < "7" || strlen($p1mobilnummer) > "15") { $errors['mobilnummer'] = 'Du har skrivit in mobilnummer fel.'; } if (strlen($p1email !== $p1emailbekrafta)) { $errors['emailbekrafta'] = 'Bekräftelse av din e-mail stämmer inte med din uppgivna e-mail.'; } if (strlen($p1email) < "4" || strlen($p1email) > "60") { $errors['email'] = 'Du har skrivit in e-mail fel.'; } $posAt = strpos($p1email, "@"); $posDot = strrpos($p1email, "."); if ( ($posAt === false) or ($posDot === false) or ($posDot < $posAt) ) { $errors['email'] = 'Du har skrivit in e-mail fel.'; } /* $query = mysql_query("SELECT personnummer FROM deltagare WHERE personnummer='$p1personnummer'"); if (mysql_num_rows($query) > 0) { $query = mysql_query("SELECT * FROM deltagare WHERE personnummer='$p1personnummer'"); $r = mysql_fetch_array($query); if ($p1id != $r['id']) { $errors['personnummertaget'] = 'Ditt personnummer är redan registrerat.'; } } */ if ($runda == "12f") { if ($antal == "0" || $antal == "1") { $errors['antal'] = 'Du har valt familjepaketet men ej antal.'; } if ($antal == "3") { $query = mysql_query("SELECT personnummer FROM deltagare WHERE personnummer='$p2personnummer'"); if (mysql_num_rows($query) > 0) { $query = mysql_query("SELECT * FROM deltagare WHERE personnummer='$p2personnummer'"); $r = mysql_fetch_array($query); if ($p2id != $r['id']) { $errors['personnummer2taget'] = 'Vuxen 2 personnummer är redan registrerat.'; } } if (strlen($p2fornamn) < "2" || strlen($p2fornamn) > "20") { $errors['p2fornamn'] = 'Du har skrivit in förnamn på Vuxen 2 fel.'; } if (strlen($p2efternamn) < "2" || strlen($p2efternamn) > "20") { $errors['p2efternamn'] = 'Du har skrivit in efternamn på Vuxen 2 fel.'; } if (strlen($p2mobilnummer) < "7" || strlen($p2mobilnummer) > "15") { $errors['p2mobilnummer'] = 'Du har skrivit in mobilnummer på Vuxen 2 fel.'; } if (strlen($p2personnummer) < "11" || strlen($p2personnummer) > "11") { $errors['p2personnummer'] = 'Du har skrivit in personnummer på Vuxen 2 fel.'; } if ($p2personnummer == $p1personnummer) { $errors['p2personnummerlika'] = 'Du får ej ange samma personnummer på två deltagare.'; } if (strlen($p2email !== $p2emailbekrafta)) { $errors['p2emailbekrafta'] = 'Bekräftelse av Vuxen nr 2 e-mail stämmer inte med uppgivnen e-mail.'; } if (strlen($p2email) < "4" || strlen($p2email) > "60") { $errors['p2email'] = 'Du har skrivit e-mail på Vuxen 2 fel.'; } $posAt = strpos($p2email, "@"); $posDot = strrpos($p2email, "."); if ( ($posAt === false) or ($posDot === false) or ($posDot < $posAt) ) { $errors['p2email'] = 'Du har skrivit in e-mail på Vuxen 2 fel.'; } } if ($antal == "2") { if (empty($barn1fornamn) || empty($barn2fornamn)) { $errors['ettbarn'] = 'Du har valt familjepaketet men endast angett 1 barn. Om ni bara är två deltagare registrera er var för sig, en i taget.'; } } if (empty($barn1fornamn)) { $errors['barn1fornamn'] = 'Du har valt familjepaketet men ej angett förnamn på Barn nr 1.'; } if (empty($barn1efternamn)) { $errors['barn1efternamn'] = 'Du har valt familjepaketet men ej angett efternamn på Barn nr 1.'; } } if (isset($errors)) { $_SESSION['post']['runda'] = $runda; $_SESSION['post']['lagnamn'] = $lagnamn; $_SESSION['post']['kon'] = $kon; $_SESSION['post']['p1fornamn'] = $p1fornamn; $_SESSION['post']['p1efternamn'] = $p1efternamn; $_SESSION['post']['p1personnummer'] = $p1personnummer; $_SESSION['post']['p1email'] = $p1email; $_SESSION['post']['p1emailbekrafta']= $p1emailbekrafta; $_SESSION['post']['p1adress'] = $p1adress; $_SESSION['post']['p1postnummer'] = $p1postnummer; $_SESSION['post']['p1ort'] = $p1ort; $_SESSION['post']['p1mobilnummer'] = $p1mobilnummer; $_SESSION['post']['p1hemnummer'] = $p1hemnummer; if ($runda == "12f") { $_SESSION['post']['antal'] = $antal; $_SESSION['post']['p2fornamn'] = $p2fornamn; $_SESSION['post']['p2efternamn'] = $p2efternamn; $_SESSION['post']['p2mobilnummer'] = $p2mobilnummer; $_SESSION['post']['p2personnummer'] = $p2personnummer; $_SESSION['post']['p2email'] = $p2email; $_SESSION['post']['p2emailbekrafta']= $p2emailbekrafta; $_SESSION['post']['barn1fornamn'] = $barn1fornamn; $_SESSION['post']['barn2fornamn'] = $barn2fornamn; $_SESSION['post']['barn3fornamn'] = $barn3fornamn; $_SESSION['post']['barn1efternamn'] = $barn1efternamn; $_SESSION['post']['barn2efternamn'] = $barn2efternamn; $_SESSION['post']['barn3efternamn'] = $barn3efternamn; } } if (!isset($errors)) { $query = mysql_query("SELECT personnummer FROM deltagare WHERE personnummer='$p1personnummer'"); if (mysql_num_rows($query) > 0) { $query = mysql_query("SELECT * FROM deltagare WHERE personnummer='$p1personnummer'"); $r = mysql_fetch_array($query); $betalt = $r['betalt']; //Om det det är registrerat och ska betalas if ($betalt == 0) { echo '
Det har uppstått ett fel!

'; $RefNr = $personnummer; include "inc/betalanu.php"; writelog("Du är redan registrerad, men har inte betalat. Personnummer: ".$p1personnummer.""); $skickat = "1"; } else { //Om det redan är registrerat och betalt echo '
Du är redan registrerad och har betalat till Kungälvsrundan!

Om du har några frågor eller vill komplettera din anmälan
kan du kontakta oss på info@kungalvsrundan.se

Med vänliga hälsningar

Team Kungälv
'; writelog("Du är redan registrerad, och har redan betalat. Personnummer: ".$p1personnummer.""); $skickat = "1"; } } else { //Om det ska registeras ny deltagare if ($runda == "12f") { $DBrunda = "12"; $familj = $p1personnummer; //Pris för familjepaket $query = mysql_query("SELECT * FROM rundor WHERE id='2'"); $r = mysql_fetch_array($query); $pris = $r['pris']; } else { //Hämta pris $query = mysql_query("SELECT * FROM rundor WHERE langd='$runda'"); $r = mysql_fetch_array($query); $pris = $r['pris']; $DBrunda = $runda; } //Registera person1 mysql_query("INSERT INTO deltagare (lagnamn, kon, fornamn, efternamn, personnummer, email, adress, postnummer, ort, mobilnummer, hemnummer, runda, betalnr, regdatum, pris, familj) VALUES ('$lagnamn', '$kon', '$p1fornamn', '$p1efternamn', '$p1personnummer', '$p1email', '$p1adress', '$p1postnummer', '$p1ort', '$p1mobilnummer', '$p1hemnummer', '$DBrunda', '$betalnr', '$regdatum', '$pris', '$familj' )"); //Registrera flera deltagare if ($runda == "12f") { //Vuxen 2 if (!empty($p2fornamn)) { mysql_query("INSERT INTO deltagare (lagnamn, fornamn, efternamn, personnummer, email, mobilnummer, runda, betalnr, regdatum, pris, familj) VALUES ('$lagnamn', '$p2fornamn', '$p2efternamn', '$p2personnummer', '$p2email', '$p2mobilnummer', '$DBrunda', '$betalnr', '$regdatum', '$pris', '$familj' )"); } //Barnen if (!empty($barn1fornamn)) { mysql_query("INSERT INTO deltagare (lagnamn, fornamn, efternamn, runda, betalnr, regdatum, pris, familj) VALUES ('$lagnamn', '$barn1fornamn', '$barn1efternamn', '$DBrunda', '$betalnr', '$regdatum', '$pris', '$familj')"); } if (!empty($barn2fornamn)) { mysql_query("INSERT INTO deltagare (lagnamn, fornamn, efternamn, runda, betalnr, regdatum, pris, familj) VALUES ('$lagnamn', '$barn2fornamn', '$barn2efternamn', '$DBrunda', '$betalnr', '$regdatum', '$pris', '$familj')"); } if (!empty($barn3fornamn)) { mysql_query("INSERT INTO deltagare (lagnamn, fornamn, efternamn, runda, betalnr, regdatum, pris, familj) VALUES ('$lagnamn', '$barn3fornamn', '$barn3efternamn', '$DBrunda', '$betalnr', '$regdatum', '$pris', '$familj')"); } } $AgentID = "22644"; //22644 $Key = "56D4B525-A3A6-49A4-BA97-F67168245C62"; //56D4B525-A3A6-49A4-BA97-F67168245C62 if ($runda == "12f") { $Description = $p1fornamn." \n".$p1efternamn." - Familjepaketet - Kungälvsrundan ".date("Y")." - 12 km"; } else { $Description = $p1fornamn." \n".$p1efternamn." - Kungälvsrundan ".date("Y")." - ".$runda ." km"; } $SellerEmail = "info@teamkungalv.se"; $BuyerEmail = $p1email; $Cost = $pris; //$pris $ExtraCost = "0"; $OkUrl = "http://www.kungalvsrundan.se/verify.php"; $CancelUrl = "http://www.kungalvsrundan.se/error.php"; $RefNr = $p1personnummer; $GuaranteeOffered = "1"; $MD5string = $SellerEmail . ":" . $Cost . ":" . $ExtraCost . ":" . $OkUrl . ":" . $GuaranteeOffered . $Key; $MD5Hash = md5($MD5string); $skickat = "1"; echo '
Du är nu registrerad!

'; echo 'Bekräfta att uppgifterna stämmer och klicka på "Betala direkt".

'; echo "Namn: ".$p1fornamn." ".$p1efternamn."
"; if ($runda == "12f") { echo "Val av runda: Familjepaketet - 12 km (".$pris." kr)
"; } else { echo "Val av runda: ".$DBrunda." km (".$pris." kr)
"; } echo "E-mail: ".$p1email."

"; if (!empty($p2fornamn)) { echo 'Vuxen nr 2:
'; echo "Namn: ".$p2fornamn." ".$p2efternamn."
"; echo "E-mail: ".$p2email."

"; } if (!empty($barn1fornamn)) { echo 'Barn:
'; echo '1: '.$barn1fornamn.' '.$barn1efternamn.'
'; } if (!empty($barn2fornamn)) { echo '2: '.$barn2fornamn." ".$barn2efternamn."
"; } if (!empty($barn3fornamn)) { echo '3: '.$barn3fornamn." ".$barn3efternamn."
"; } ?>

Avbryt, ändra uppgifter.


Med vänliga hälsningar

Team Kungälv
Kortbetalning & internetbetalning hos Payson
'; $query = mysql_query("SELECT * FROM anmalan"); $r = mysql_fetch_array($query); $status = $r['status']; if ($status != "1") { echo $r['stangd'].'
'; } else { echo $r['oppen']; echo ''; if (isset($errors)) { foreach ($errors as $error) { echo 'Fel: '.$error.'
'; writelog($error." Personnr: ".$p1personnummer." Förnamn: ".$p1fornamn." Efternamn: ".$p1efternamn." Adress: ".$p1adress." Postnumer: ".$p1postnummer." Ort: ".$p1ort." Email: ".$p1email." Emailbekräftelse: ".$p1emailbekrafta." Runda: ".$runda." km"); } echo '
Om du har några frågor kan du kontaka oss på info@kungalvsrundan.se

'; } ?>
Val av runda *
'.$r['langd'].' km ('.$r['pris'].' kr) '.$r['info'].'
'."\r\n"; } if ($_SESSION['post']['runda'] != "12f") { echo '