Banguiden

Kungälvsrundan 2019 kommer inte att kunna köra utmed älven/Mariebergsliden/Mariebergsvägen pga. byggnationer "Vattenverket" och ej färdigställda vägar (dåligt skick) har därför valt att ändra bansträckningen på kommunens inrådan. Vi får hoppas att denna sträcka kan användas nästa år.

Nu gäller dessa bansträckningar 2019 för banorna. KR 2019 106km och KR 2019 61-30km

Garmin: Kungälvsrundan 2019 106km   Strava: Kungälvsrundan 2019 106km  Google Maps: KR 2019 106km

Garmin: Kungälvsrundan 2019 61km     Strava: Kungälvsrundan 2019 61km    Google Maps: KR 2019 61km

Garmin: Kungälvsrundan 2019 30km     Strava: Kungälvsrundan 2019 30km    Google Maps: KR 2019 30km 

 

 

106km

 

Garmin: Kungälvsrundan Org. 106km   Strava: Kungälvsrundan Org. 106km  Google Maps: KR Org. 106km

 

 

 

61km

 

Garmin: Kungälvsrundan Org. 61km   Strava: Kungälvsrundan Org. 61km  Google: KR Org. 61km

 

 

30km

 

Garmin: Kungälvsrundan Org. 30km   Strava: Kungälvsrundan Org. 30km  Google: KR Org. 30km

 

 

12km

 

Garmin: Kungälvsrundan Org. 12km   Strava: Kungälvsrundan Org. 12km  Google: KR Org. 12km

 

 

 

footer