Redigera anmälan'; if ($_GET['cmd'] == "tabort") { if (is_numeric($_GET['id'])) { $id = mysql_real_escape_string($_GET['id']); $persnr = mysql_real_escape_string($_GET['persnr']); $query = mysql_query("SELECT * FROM deltagare WHERE id='$id' AND personnummer='$persnr'"); $r = mysql_fetch_array($query); $fornamn = $r['fornamn']; $familj = $r['familj']; $betalt = $r['betalt']; if (!empty($familj)) { mysql_query("DELETE FROM deltagare WHERE familj='$persnr' AND betalt='0'"); } if (!empty($fornamn)) { mysql_query("DELETE FROM deltagare WHERE id='$id' AND betalt='0'"); $borttagen = meddelande("Anmälan är nu borttagen!","Din registrering är nu borttagen. Du är välkommen att göra en ny anmälan."); } else { $borttagen = meddelande("Ett fel har upstått!","Din registrering kunde ej tas bort.
Det kan beror på att den redan är borttagen eller att du ej har gjort någon registrering."); } } } elseif ($_GET['cmd'] == "edit") { $runda = mysql_real_escape_string($_POST['runda']); $lagnamn = mysql_real_escape_string($_POST['lagnamn']); $p1id = mysql_real_escape_string($_POST['p1id']); $p1kon = mysql_real_escape_string($_POST['kon']); $p1fornamn = mysql_real_escape_string($_POST['p1fornamn']); $p1efternamn = mysql_real_escape_string($_POST['p1efternamn']); $p1personnummer = mysql_real_escape_string($_POST['p1personnummer']); $p1email = mb_strtolower(mysql_real_escape_string($_POST['p1email'])); $p1emailbekrafta = mb_strtolower(mysql_real_escape_string($_POST['p1emailbekrafta'])); $p1adress = mysql_real_escape_string($_POST['p1adress']); $p1postnummer = mysql_real_escape_string($_POST['p1postnummer']); $p1ort = mysql_real_escape_string($_POST['p1ort']); $p1mobilnummer = mysql_real_escape_string($_POST['p1mobilnummer']); $p1hemnummer = mysql_real_escape_string($_POST['p1hemnummer']); $betalnr = $runda.preg_replace('/\D/', '', $p1personnummer); $regdatum = date("Y-m-d"); if ($runda == "12f") { $antal = mysql_real_escape_string($_POST['antal']); $p2id = mysql_real_escape_string($_POST['p2id']); $p2fornamn = mysql_real_escape_string($_POST['p2fornamn']); $p2efternamn = mysql_real_escape_string($_POST['p2efternamn']); $p2mobilnummer = mysql_real_escape_string($_POST['p2mobilnummer']); $p2personnummer = mysql_real_escape_string($_POST['p2personnummer']); $p2email = mb_strtolower(mysql_real_escape_string($_POST['p2email'])); $p2emailbekrafta = mb_strtolower(mysql_real_escape_string($_POST['p2emailbekrafta'])); $barn1id = mysql_real_escape_string($_POST['barn1id']); $barn2id = mysql_real_escape_string($_POST['barn2id']); $barn3id = mysql_real_escape_string($_POST['barn3id']); $barn1fornamn = mysql_real_escape_string($_POST['barn1fornamn']); $barn2fornamn = mysql_real_escape_string($_POST['barn2fornamn']); $barn3fornamn = mysql_real_escape_string($_POST['barn3fornamn']); $barn1efternamn = mysql_real_escape_string($_POST['barn1efternamn']); $barn2efternamn = mysql_real_escape_string($_POST['barn2efternamn']); $barn3efternamn = mysql_real_escape_string($_POST['barn3efternamn']); } if (empty($runda)) { $errors['runda'] = 'Du har inte valt någon runda.'; } $query = mysql_query("SELECT personnummer FROM deltagare WHERE personnummer='$p1personnummer'"); if (mysql_num_rows($query) > 0) { $query = mysql_query("SELECT * FROM deltagare WHERE personnummer='$p1personnummer'"); $r = mysql_fetch_array($query); if ($p1id != $r['id']) { $errors['personnummertaget'] = 'Personnummret är redan registrerat.'; } } if ($runda == "12f") { if (!empty($p2id)) { $query = mysql_query("SELECT personnummer FROM deltagare WHERE personnummer='$p2personnummer'"); if (mysql_num_rows($query) > 0) { $query = mysql_query("SELECT * FROM deltagare WHERE personnummer='$p2personnummer'"); $r = mysql_fetch_array($query); if ($p2id != $r['id']) { $errors['personnummer2taget'] = 'Vuxen 2 personnummer är redan registrerat.'; } } if (strlen($p2fornamn) < "2" || strlen($p2fornamn) > "20") { $errors['p2fornamn'] = 'Du har skrivit in förnamn på Vuxen 2 fel.'; } if (strlen($p2efternamn) < "2" || strlen($p2efternamn) > "20") { $errors['p2efternamn'] = 'Du har skrivit in efternamn på Vuxen 2 fel.'; } if (strlen($p2mobilnummer) < "7" || strlen($p2mobilnummer) > "15") { $errors['p2mobilnummer'] = 'Du har skrivit in mobilnummer på Vuxen 2 fel.'; } if (strlen($p2personnummer) < "11" || strlen($p2personnummer) > "11") { $errors['p2personnummer'] = 'Du har skrivit in personnummer på Vuxen 2 fel.'; } if ($p2personnummer == $p1personnummer) { $errors['p2personnummerlika'] = 'Du får ej ange samma personnummer på två deltagare.'; } if (strlen($p2email !== $p2emailbekrafta)) { $errors['p2emailbekrafta'] = 'Bekräftelse av Vuxen nr 2 e-mail stämmer inte med uppgivnen e-amil.'; } if (strlen($p2email) < "4" || strlen($p2email) > "60") { $errors['p2email'] = 'Du har skrivit e-mail på Vuxen 2 fel.'; } $posAt = strpos($p2email, "@"); $posDot = strrpos($p2email, "."); if ( ($posAt === false) or ($posDot === false) or ($posDot < $posAt) ) { $errors['p2email'] = 'Du har skrivit in e-mail på Vuxen 2 fel.'; } } if (empty($barn1fornamn)) { $errors['barn1fornamn'] = 'Du har valt familjepaketet men ej angett förnamn på Barn nr 1.'; } if (empty($barn1efternamn)) { $errors['barn1efternamn'] = 'Du har valt familjepaketet men ej angett efternamn på Barn nr 1.'; } if (!empty($barn2id)) { if (empty($barn2fornamn)) { $errors['barn2fornamn'] = 'Du har valt familjepaketet men ej angett förnamn på Barn nr 2.'; } if (empty($barn2efternamn)) { $errors['barn2efternamn'] = 'Du har valt familjepaketet men ej angett efternamn på Barn nr 2.'; } } if (!empty($barn3id)) { if (empty($barn3fornamn)) { $errors['barn3fornamn'] = 'Du har valt familjepaketet men ej angett förnamn på Barn nr 3.'; } if (empty($barn3efternamn)) { $errors['barn3efternamn'] = 'Du har valt familjepaketet men ej angett efternamn på Barn nr 3.'; } } } if (empty($p1kon)) { if ($runda == "61" || $runda == "106") { $errors['kon'] = 'Det är obligatoriskt att ange kön på vald runda.'; } } elseif ($runda == "12" || $runda == "30") { $p1kon = ""; } if (is_numeric($p1fornamn) || strlen($p1fornamn) < "2" || strlen($p1fornamn) > "20") { $errors['fornamn'] = 'Du har skrivit in förnamn fel.'; } if (is_numeric($p1efternamn) || strlen($p1efternamn) < "2" || strlen($p1efternamn) > "20") { $errors['efternamn'] = 'Du har skrivit in efternamn fel.'; } if (strlen($p1adress) < "2" || strlen($p1adress) > "45") { $errors['adress'] = 'Du har skrivit in adress fel.'; } $p1postnummer = preg_replace('/\s+/', '', $p1postnummer); if (!is_numeric($p1postnummer) || strlen($p1postnummer) != "5") { $errors['postnummer'] = 'Postnummret får endast innehålla fem siffror.'; } if (strlen($p1personnummer) < "11" || strlen($p1personnummer) > "11") { $errors['personnummer'] = 'Du har skrivit in personnummer fel.'; } if (is_numeric($p1ort) || strlen($p1ort) < "1" || strlen($p1ort) > "25") { $errors['ort'] = 'Du har skrivit in ort fel.'; } if (strlen($p1mobilnummer) < "7" || strlen($p1mobilnummer) > "15") { $errors['mobilnummer'] = 'Du har skrivit in mobilnummer fel.'; } if (strlen($p1email !== $p1emailbekrafta)) { $errors['emailbekrafta'] = 'Bekräftelse av din e-mail stämmer inte med din uppgivna e-amil.'; } if (strlen($p1email) < "4" || strlen($p1email) > "60") { $errors['email'] = 'Du har skrivit in e-mail fel.'; } $posAt = strpos($p1email, "@"); $posDot = strrpos($p1email, "."); if ( ($posAt === false) or ($posDot === false) or ($posDot < $posAt) ) { $errors['email'] = 'Du har skrivit in e-mail fel.'; } if (!isset($errors)) { if ($runda == "12f") { $DBrunda = "12"; $familj = $p1personnummer; //Pris för familjepaket $query = mysql_query("SELECT * FROM rundor WHERE id='2'"); $r = mysql_fetch_array($query); $pris = $r['pris']; } else { //Hämta pris $query = mysql_query("SELECT * FROM rundor WHERE langd='$runda'"); $r = mysql_fetch_array($query); $pris = $r['pris']; $DBrunda = $runda; } //Redigera person1 if ($runda == "12f") { $p1familj = $p1personnummer; } else { $p1familj = ""; } mysql_query("UPDATE deltagare SET lagnamn='$lagnamn', kon='$p1kon', fornamn='$p1fornamn', efternamn='$p1efternamn', personnummer='$p1personnummer', email='$p1email', adress='$p1adress', postnummer='$p1postnummer', ort='$p1ort', mobilnummer='$p1mobilnummer', hemnummer='$p1hemnummer', runda='$DBrunda', pris='$pris', familj='$p1familj' WHERE id='$p1id'"); //Uppdatera flera deltagare if ($runda == "12f") { //Vuxen 2 if (!empty($p2fornamn)) { mysql_query("UPDATE deltagare SET fornamn='$p2fornamn', efternamn='$p2efternamn', personnummer='$p2personnummer', email='$p2email', mobilnummer='$p2mobilnummer', pris='$pris', familj='$p1personnummer' WHERE id='$p2id'"); } //Barnen if (!empty($barn1fornamn)) { mysql_query("UPDATE deltagare SET fornamn='$barn1fornamn', efternamn='$barn1efternamn', familj='$p1personnummer' WHERE id='$barn1id'"); } if (!empty($barn2fornamn)) { mysql_query("UPDATE deltagare SET fornamn='$barn2fornamn', efternamn='$barn2efternamn', familj='$p1personnummer' WHERE id='$barn2id'"); } if (!empty($barn3fornamn)) { mysql_query("UPDATE deltagare SET fornamn='$barn3fornamn', efternamn='$barn3efternamn', familj='$p1personnummer' WHERE id='$barn3id'"); } } $queryYear = mysql_query("SELECT year FROM config"); $rowYear = mysql_fetch_array($queryYear); $year = $rowYear['year']; $AgentID = "22644"; //22644 $Key = "56D4B525-A3A6-49A4-BA97-F67168245C62"; //56D4B525-A3A6-49A4-BA97-F67168245C62 if ($runda == "12f") { $Description = $p1fornamn." \n".$p1efternamn." - Familjepaketet - Kungälvsrundan ".$year." - 12 km"; } else { $Description = $p1fornamn." \n".$p1efternamn." - Kungälvsrundan ".$year." - ".$DBrunda ." km"; } $SellerEmail = "info@teamkungalv.se"; $BuyerEmail = $p1email; $Cost = $pris; //$pris $ExtraCost = "0"; $OkUrl = "http://www.kungalvsrundan.se/verify.php"; $CancelUrl = "http://www.kungalvsrundan.se/error.php"; $RefNr = $p1personnummer; $GuaranteeOffered = "1"; $MD5string = $SellerEmail . ":" . $Cost . ":" . $ExtraCost . ":" . $OkUrl . ":" . $GuaranteeOffered . $Key; $MD5Hash = md5($MD5string); $skickat = "1"; echo '
Dina uppgifter är nu redigerade!

'; echo 'Bekräfta att uppgifterna stämmer och klicka på "Betala direkt".

'; echo "Namn: ".$p1fornamn." ".$p1efternamn."
"; if ($runda == "12f") { echo "Val av runda: Familjepaketet - 12 km (".$pris." kr)
"; } else { echo "Val av runda: ".$DBrunda." km (".$pris." kr)
"; } echo "E-mail: ".$p1email."

"; if (!empty($p2fornamn)) { echo 'Vuxen nr 2:
'; echo "Namn: ".$p2fornamn." ".$p2efternamn."
"; echo "E-mail: ".$p2email."

"; } if (!empty($barn1fornamn)) { echo 'Barn:
'; echo '1: '.$barn1fornamn.' '.$barn1efternamn.'
'; } if (!empty($barn2fornamn)) { echo '2: '.$barn2fornamn." ".$barn2efternamn."
"; } if (!empty($barn3fornamn)) { echo '3: '.$barn3fornamn." ".$barn3efternamn."
"; } ?>

Avbryt, ändra uppgifter.


Med vänliga hälsningar

Team Kungälv
Kortbetalning & internetbetalning hos Payson
OBS! Det har uppstått fel och alla eventuella ändringar har återställts. Försök igen.

'; foreach ($errors as $error) { echo 'Fel: '.$error.'
'; writelog($error." Pers nr: ".$p1personnummer.""); } echo '
'; } ?>
Val av runda *
'; echo 'Om du önskar ändra runda/antal behöver du ta bort din registrering och göra den på nytt.'; echo ''; } else { $query = mysql_query("SELECT * FROM rundor order by id"); while($r = mysql_fetch_array($query)) { if ($r['id'] == "2") { echo ''; } else { if ($r['id'] == "4" || $r['id'] == "5") { $class = "kon"; $langd = $r['langd']; } else { $class = "runda"; $langd = $r['langd']; } echo ''.$r['langd'].' km ('.$r['pris'].' kr)
'."\r\n"; } } } if ($p1kon == '1' || $p1kon == '2') { echo '
'; } else { echo '

Anmälan/Deltagare

Klubb / Lagnamn
Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Födelsedata * (ÅÅMMDD-XXXX)
Postnummer *
Ort *
Hem telefon
Mobiltelefon * (07XX-XXXXXX)
E-mail *
Bekräfta e-mail *

'; if (empty($RefNr)) { $RefNr = $p1personnummer; } $query = mysql_query("SELECT * FROM deltagare WHERE familj='$RefNr'"); while($r = mysql_fetch_array($query)) { if ($r['personnummer'] == $RefNr){ } else { //Vuxen 2 if (!empty($r['personnummer'])){ $p2id= $r['id']; $p2fornamn = $r['fornamn']; $p2efternamn = $r['efternamn']; $p2mobilnummer = $r['mobilnummer']; $p2personnummer = $r['personnummer']; $p2email = $r['email']; ?> Vuxen nr 2: Förnamn *
Efternamn *
Mobiltelefon * (07XX-XXXXXX)
Födelsedata * (ÅÅMMDD-XXXX)
E-mail *
Bekräfta e-mail *

'; echo ' '; echo ' Förnamn (Barn nr '.$counter.') *
'; echo ' Efternamn *
'; echo ' '; } } }echo ''; } ?>
Ta bort registrering

Kortbetalning & internetbetalning hos Payson